Naše poslanstvo

Naše poslanstvo je zagotoviti kmetom in strokovnjakom v mlečno-predelovalni industriji znanje, spretnosti in kompetence za inovativno in sodobno predelavo mleka, ki bo brezplačno na voljo na spletu

Partnerji

Partners of the project