O projektu

Predstavitev

V državah projektnega partnerstva smo v zadnjem času opazili večje povpraševanje po strokovnem znanju s področja predelave mleka. To je izraženo predvsem s strani kmetov in njihovih družinskih članov, ki jih zanima predelava mleka v manjšem obsegu. To povpraševanje je večinoma posledica visokega padca cen mleka v zadnjih desetletjih, do točke, ko marsikatera kmetija ne zmore pokriti stroškov proizvodnje. Edini način za ohranitev the kmetij je dodajanje vrednosti s predelavo mleka v mlečne izdelke.

Namen

S projektom MILK-ed nameravamo razviti program usposabljanja, ki bo kmetom ponudil potrebna znanja, veščine in kompetence za vzpostavitev dopolnilne dejavnosti predelave mleka na kmetiji. Da bi zagotovili trajnostno ohranitev manjših kmetij, ki so srce vseh podeželskih območij, moramo kmetom zagotoviti znanje in spretnosti za diverzifikacijo njihovih kmetij, ki jim omogoči zmanjšanje odvisnosti od enega samega vira dohodka

Cilji

‘Ponuditi učečim se prosti dostop do tečaja predelave mleka, ki ustreza njihovim potrebam in je lahko priznan kot del formalnega ali neformalnega (NPK) izobraževanja
Omogočiti sodelujočim strokovnjakom (učiteljem in mentorjem) izmenjavo spretnosti in znanj s področja predelave mleka
Spodbujati razvoj podeželja in obstoj mlečnih kmetij, s spodbujanjem kmetov k večnamenskih aktivnostih na kmetiji, vezanih na predelavo mleka.