Naša misija

Naša misija je da poljoprivrednicima i stručnjacima za proizvodnju mleka pružimo znanje, veštine i kompetencije za inovativnu i savremenu preradu mleka putem Interneta i to besplatno.

Naši partneri

Partners of the project