O projektu

Uvod

Potražnja za stručnim znanjem o preradi mlijeka nedavno je porasla u zemljama konzorcija. Povećanu potražnju za obukom uglavnom izražavaju poljoprivrednici i njihovi članovi (obitelji) koji su zainteresirani za preradu mlijeka na farmama manjeg obima proizvodnje. Razlog je visok pad cijena mlijeka u posljednjih nekoliko desetljeća do točke u kojoj poljoprivrednici više nisu u mogućnosti pokriti troškove proizvodnje. Jedini način da održe svoju farmu je dodavanjem vrijednosti mlijeka preradom u mliječne proizvode.

Svrha

Projektom MILK-ed nastojimo razviti program obuke koji će poljoprivrednike opremiti potrebnim znanjima, vještinama i kompetencijama za uspostavu multifunkcionalne djelatnosti prerade mlijeka na farmi. Kako bismo osigurali održivost malih poljoprivrednih gospodarstava, okosnice svih ruralnih područja, moramo poljoprivrednicima pružiti znanje i vještine za preinačiti svoje farme kako bismo osigurali da ne ovise samo o jednom izvoru prihoda.

Ciljevi

Ponuditi POLAZNICIMA besplatan pristup tečaju prerade mlijeka, koji odgovara njihovim potrebama obuke i koji se može priznati kao dio formalnog ili neformalnog obrazovanja
Omogućiti STRUČNJACIMA (učiteljima i trenerima) u području proizvodnje mliječnih proizvoda razmjenu znanja i vještina
Promicati RURALNI RAZVOJ i održivost mliječnih farmi, poticanjem poljoprivrednika na sudjelovanje u multifunkcionalnim aktivnostima