O nama

Uvod

Potražnja za profesionalnim znanjem o preradi mleka nedavno se povećala u zemljama projektnog konzorcijuma. Sve veću potražnju za obukom uglavnom pokazuju poljoprivrednici i njihovi članovi porodica koji su zainteresovani za preradu mleka na farmama u manjem obimu. To se uglavnom dešava zbog konstantnog pada cena mleka poslednjih decenija do tačke kada poljoprivrednici nisu u mogućnosti da pokriju troškove proizvodnje. Jedini način da se njihova farma održi u životu je dodavanjem vrednosti preradom mleka u mlečne proizvode.

Svrha

Projektom MILK-ed, želimo da razvijemo program obuke koji će poljoprivrednicima dati potrebna znanja, veštine i kompetencije za uspostavljanje multifunkcionalne aktivnosti prerade mleka na farmi. Da bismo osigurali održivost malih farmi, okosnice svih ruralnih područja, poljoprivrednicima moramo pružiti znanje i veštine za raznovrsniju proizvodnju na farmi kako bismo bili sigurni da ne zavise samo od jednog izvora prihoda.

Ciljevi

Ponuditi POLAZNICIMA besplatan pristup kursu o preradi mleka, koji odgovara njihovim potrebama za obukom i može se prepoznati kao deo formalnog ili neformalnog (NSK) obrazovanja
Omogućiti STRUČNJACIMA (nastavnicima i trenerima) u oblasti proizvodnje i prerade mleka, razmenu znanja i veština
Promovisati RURALNI RAZVOJ i postojanje farmi za proizvodnju mleka, podsticanjem poljoprivrednika da učestvuju u multifunkcionalnim aktivnostima na farmama povezanim sa preradom mleka