Studije slučaja 04-HR

Neven Ciganović

Da pročitate ceo dokument, kliknite

Uvod

U blizini gradića Ivanić́ Grada koji se nalazi nedaleko od Rugvica (u istočnom delu Zagrebačke županije) nalazi se farma magaraca OPG Ciganović. Glavne aktivnosti su uzgoj magaraca, proizvodnja magarećeg mleka i kozmetike od magarećeg mleka i vrlo male količine svežeg kravljeg mleka. Magarica proizvodi mleko nekoliko meseci nakon koćenja – 3 decilitra do pola litre dnevno. Šta više, magarica može da se muze otprilike šest meseci nakon što okoti ždrebe, pa čak i onda, samo kad je ždrebe u blizini. Magareće mleko se stavlja u zamrzivač odmah nakon muže, a sveže magareće mleko se isporučuje direktno kupcu. Promovišu aktivnosti i prodaju proizvoda putem veb stranice OPG Ciganović (https://magare.hr/) i aktivni su na društvenim mrežama (Fejsbuk i Instagram). Posetioci farmi takođe mogu da posete livade oko farme i pogledaju mlade i starije magarce da se uvere da je mleko kvalitetno i da dolazi od zdravih magaraca.

Opis Farme/Preduzeća

Magareći mlečni proizvodi (smrznuto mleko i kozmetika od magarećeg mleka) dobijaju se iz mleka sa njihove sopstvene farme. Porodično poljoprivredno gazdinstvo poseduje oko 70 magaraca i nekoliko krava koje žive u netaknutom okruženju i hrane se sirovinama sa njihovih sopstvenih pašnjaka. Sve ovo rezultira autentičnim i specifičnim proizvodima za koje možemo reci da su „domaći”. Farma “OPG Ciganović” se i dalje širi. Vlasnici su se nedavno upustili u proizvodnju kozmetike i čokolade od magarećeg mleka. Pored navedenih aktivnosti, na imanju se uzgajaju organski orasi na 28 hektara i nar (Punica granatum), listopadni grm iz porodice Lythraceae na 38 ha, kao i povrće za potrebe vlasnika.

Praćenje potreba tržišta i dostupnost u ispunjavanju želja kupcima je ključ uspeha u današnje vreme. Danas postoji mnogo ponuda od Evropskog fonda za unapređenje proizvodnje, kroz različite mere može se poboljšati svaki segment, od primarne proizvodnje do gotovog proizvoda. Pored navedenog, treba reci da je higijena izuzetno bitna tokom proizvodnje proizvoda, jer je magareće mleko sirovina visokog rizika. Vlasnik bi trebalo da uloži ogromno znanje, ljubav, trud, novac i motivaciju ljudi da bi to uspešno radio.

Neven Ciganović

Multifunkcionalne poljoprivredne aktivnosti u vezi sa preradom mleka/Inovacije u vezi sa proizvodima i/ili preradom

Porodica Ciganović trenutno gradi mini pogon za preradu mleka u okviru svoje porodične farme. Oprema za filtraciju i zamrzivači biće smešteni u mini postrojenju za preradu mleka. Filtrirano mleko će biti siguran i kvalitetan proizvod koji će biti zamrznut i transportovan u zamrznutom stanju. Takođe, planiraju da se u bliskoj budućnosti fokusiraju na seoski turizam i poboljšanje održivosti njihovih glavnih aktivnosti. Vlasnici su odlučili da posetiocima ponude turističke usluge i edukaciju o magarcima i mleku.
Magareće mleko vratilo se u modu ne samo kao kozmetički proizvod već́ i kao super hrana. Magareće mleko vrlo je slično ljudskom majčinom mleku i bogato je vitaminima i esencijalnim masnim kiselinama, ali je manje masno od kravljeg mleka. Atraktivne karakteristike magarećeg mleka, takođe definisane kao nutritivni proizvod, izgleda da udovoljavaju rastućoj potražnji potrošača za prirodnom i zdravstveno ispravnom hranom. Novi plan je da se poveća proizvodnja kozmetičkih proizvoda sa dodatkom mleka i razvije jogurt od magarećeg mleka.

Opšta razmatranja

Prema UN-ovoj Organizaciji za hranu i poljoprivredu, magareće mleko ima „posebne prehrambene koristi”. Uočeno je kao alternativa za novorođenčad koju pogađa alergija na proteine kravljeg mleka. Mnogi pedijatri su predložili magareće mleko u dečjoj ishrani kao valjanu alternativu u pogledu adekvatnosti ishrane za osobe koje imaju alergiju na proteine kravljeg mleka.
Uprkos svim prednostima, glavni izazov je stanje na tržištu Hrvatske u kojem potrošači nisu navikli da kupuju magareće mlečne proizvode, pa je potražnja relativno mala. To je bio jedan od razloga zašto su odlučili da pokrenu proizvodnju kozmetike od magarećeg mleka, kako bi napravili proizvod sa dužim rokom trajanja koji bi mogao da se izvozi. Po njihovom mišljenju, to se pokazalo kao dobar način za povećanje dobiti. Da bi sproveli procese inovacije i višenamenske poljoprivredne aktivnosti, dobili su savete u pogledu tehnologije prerade mleka, nešto malo o uzgoju magaraca, praksi muže i zdravlju životinja koje su im pružili univerzitetski profesori sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Zagrebu. Takođe su prošli različite obuke i seminare u vezi sa tehnologijom prerade mleka i uzgojem životinja „Donkey Sanctuary“ u Velikoj Britaniji. Vlasnici nisu prošli različite obuke i seminare u vezi sa ishranom, implementacijom HACCP-a, kao i IPA i IPARD fondovima, menadžmentom, obukom u vezi apliciranja ili pisanja poslovnog plana.
Za budućnost planiraju aktivnosti vezane za uvođenje proizvodnje magarećeg jogurta sa dodatkom liofilizovanog magarećeg mleka, što će možda biti osnova za izvoz. Da bi postigli sve to, napravili su nekoliko reklamnih kampanja koje su se uglavnom odnosile na oglašavanje putem društvenih mreža. Uz to, u medijima ima puno napisanih tekstova o njihovim aktivnostima (na Gugl oglasima, Fejsbuku, u novinama, specijalizovanoj štampi). Trenutno distribuiraju proizvode (smrznuto magareće mleko) direktnom distribucijom kroz sopstvenu isporuku, prodajom na farmi i prodajom putem Interneta.
Hrvatska vlada radi na formalizaciji poslovanja sa magarećim mlekom u zemlji, zbog toga bi neka konkretna obuka ili specijalizacije bila za pohvalu, jer subjekti u ovom sektoru moraju biti u toku sa najnovijim kretanjima kako bi zadovoljili zahteve tržišta.

Obuka/sposobnosti (veštine, znanje, stavovi) posebno relevantni za proces

Potrebno je puno strpljenja i dobre volje za obavljanje aktivnosti poput uzgajanja magaraca i krava i proizvodnje kozmetike od magarećeg mleka. Takođe, potrebno je pratiti zahteve tržišta i imati dobre marketinške i distributivne kanale. Veštine kao što su sposobnost pronalaženja brzih i pametnih načina za prevazilaženje problema i stalni rad na sebi, zajedno sa neformalnim obrazovanjem o uzgoju magaraca i tehnologiji prerade mleka, higijeni, marketingu i finansijama, smatraju se nezaobilaznim delom obuke bilo kojeg poljoprivrednika koji želi da postane uspešan. Međunarodni seminari, edukativne posete seoskim imanjima izvan Hrvatske, učešće u Erasmus projektu sa stručnjacima iz Makedonije, učešće na sajmu inovacija INOVA sa sopstvenim proizvodima bili su od najvećeg značaja. Uz to, vrlo je važno naučiti o ishrani životinja i kvalitetu magarećeg mleka. Ovakve farme magaraca su retke i nijedna praksa prerade nije dobro poznata, pa proizvođač mora da obavi mnogo istraživanja i prikupi znanje o mleku i preradi, ali najbitnije je da ostanete uporni i dosledni sebi i svojoj proizvodnji.