Studije slučaja

Ukoliko želite da studiju slučaja nađete brže, unesite ključnu reč ispod

Studije slučaja 06-HR

Igor Tomaić

Didaktičke aktivnosti, Direktna prodaja, Farma + mlekara, Kozje mleko, Kravlje mleko, Meki sir, Ostali mlečni proizvodi, Ovčije mleko, Polutvrdi sir, Porodična farma, Sveži sir, Turizam i rekreacija

Studije slučaja 01-SI

Darija Cetina

Direktna prodaja, Farma + mlekara, Fermentisani mlečni proizvodi, Inovativna ambalaža, Kravlje mleko, Meki sir, Ostali mlečni proizvodi, Ostali proizvodi koji nisu od mleka, Porodična farma, Proizvodi od pavlake, Prozvodi bez lakotoze, Sveži sir, Turizam i rekreacija

Studije slučaja 05-ES

Mario Moraga Moraga

Farma + mlekara, Fermentisani mlečni proizvodi, Kravlje mleko, Meki sir, Polutvrdi sir, Proizvodi od pavlake, Prozvodi bez lakotoze

Studije slučaja 04-HR

Neven Ciganović

Farma + mlekara, Kravlje mleko, Magareće mleko, Ostali mlečni proizvodi, Ostali proizvodi koji nisu od mleka, Porodična farma

Studije slučaja 01-ES

Maria Torres

Didaktičke aktivnosti, Direktna prodaja, Farma + mlekara, Kozje mleko, Polutvrdi sir, Porodična farma, Sveži sir, Tvrdi sir

Studije slučaja 06-ES

Silvia Peláez

Didaktičke aktivnosti, Direktna prodaja, Farma + mlekara, Inovativna ambalaža, Kozje mleko, Meki sir, Polutvrdi sir, Porodična farma, Proizvodi od pavlake, Sveži sir, Turizam i rekreacija

Studije slučaja 05-HR

Romina Zadravec

Direktna prodaja, Farma + mlekara, Kravlje mleko, Meki sir, Polutvrdi sir, Porodična farma, Proizvodi od pavlake, Sveži sir, Tvrdi sir

Studije slučaja 03-IT

RICCI EROS

Didaktičke aktivnosti, Fermentisani mlečni proizvodi, Kozje mleko, Kravlje mleko, Meki sir, Organski proizvodi, Ovčije mleko, Samo mlekara, Sveži sir, Turizam i rekreacija, Tvrdi sir

Studije slučaja 14-RS

Ljiljana Paušić Mojić

Didaktičke aktivnosti, Direktna prodaja, Kozje mleko, Meki sir, Polutvrdi sir, Samo mlekara, Turizam i rekreacija

Studije slučaja 02-IT

Marconi Riccardo

Didaktičke aktivnosti, Direktna prodaja, Fermentisani mlečni proizvodi, Kozje mleko, Kravlje mleko, Meki sir, Ovčije mleko, Polutvrdi sir, Samo mlekara, Sveži sir, Turizam i rekreacija, Tvrdi sir

Studije slučaja 03-HR

Jelena Grčević

Direktna prodaja, Farma + mlekara, Kozje mleko, Polutvrdi sir, Porodična farma

Studije slučaja 01-RS

Aleksandar Stepanić

Didaktičke aktivnosti, Direktna prodaja, Farma + mlekara, Fermentisani mlečni proizvodi, Kozje mleko, Kravlje mleko, Ostali mlečni proizvodi, Ovčije mleko, Polutvrdi sir, Turizam i rekreacija

Studije slučaja 04-IT

PASQUA ANDREA

Farma + mlekara, Fermentisani mlečni proizvodi, Meki sir, Organski proizvodi, Ovčije mleko, Polutvrdi sir, Porodična farma, Sveži sir, Tvrdi sir

Studije slučaja 02-SI

Nikolaj Brance

Direktna prodaja, Farma + mlekara, Fermentisani mlečni proizvodi, Kozje mleko, Kravlje mleko, Meki sir, Ostali mlečni proizvodi, Ovčije mleko, Polutvrdi sir, Porodična farma, Proizvodi od pavlake, Sveži sir, Turizam i rekreacija, Tvrdi sir

Studije slučaja 05-RS

Goran Đukić

Direktna prodaja, Farma + mlekara, Fermentisani mlečni proizvodi, Kozje mleko, Meki sir, Ostali mlečni proizvodi, Ostali proizvodi koji nisu od mleka

Studije slučaja 03-SI

Toni Kukenberger

Didaktičke aktivnosti, Direktna prodaja, Farma + mlekara, Fermentisani mlečni proizvodi, Inovativna ambalaža, Meki sir, Organski proizvodi, Ostali mlečni proizvodi, Ostali proizvodi koji nisu od mleka, Ovčije mleko, Polutvrdi sir, Porodična farma, Proizvodi od pavlake, Sveži sir, Tvrdi sir