Studije slučaja 05-HR

Romina Zadravec

Da pročitate ceo dokument, kliknite

Uvod

U malom gradu Kusanovec koji se nalazi nedaleko od Dugog Sela, u istočnom delu Zagrebačke županije, nalazi se fabrika sira “Kusanovec”. Stogodišnju porodičnu tradiciju proizvodnje domaćeg sira nastavlja nova generacija proizvodnje porodičnih poljoprivrednih proizvoda „Zadravec”. Ako vas put odvede do njih, oni će vas rado ugostiti i pokazati vam kako se sir i drugi mlečni proizvodi prave na tradicionalan način po najvišim standardima. Takođe možete posetiti livade oko farme i pogledati telad i krave kako biste bili sigurni da je mleko dobijeno za proizvodnju vrhunskih delikatesa domaće i da dolazi od zdravih mlečnih krava. Mlečni proizvodi porodice Zadravec mogu se naći na zagrebačkoj pijaci Dubrava ili na njihovom pragu. Porodična fabrika sira Kusanovec otvorena je za poslovnu saradnju u razvoju svoje ekonomije i šire ponude na novim tržištima.

Opis Farme/Preduzeća

Razne vrste domaćih sireva i mlečnih proizvoda iz njihove proizvodnje su dobijeni iz domaćeg mleka sa sopstvene farme. Porodično poljoprivredno gazdinstvo poseduje oko 20 krava koje žive u netaknutom okruženju i hrane se sirovinama sa sopstvenih pašnjaka. Zbog toga njihovi mlečni proizvodi imaju ukus “tradicionalnog” i “domaćeg”. Od brojnih proizvoda treba izdvojiti mekani sir tipa Feta, zatim sir tipa Škripavac, Kusanovečki Prevelec, domaću skutu, domaći sveži sir i kajmak, zatim kuvane sireve sa raznim domaćim začinima, tvrde, polutvrde i dimljene sireve. Potvrda kvaliteta i gastronomskih vrednosti su brojne nagrade, medalje i diplome koje su zaslužili na raznim takmičenjima. Nagrade su rezultat njihove ljubavi prema selu i domaćoj proizvodnji, brige za krave i čiste životne sredine koje nas okružuje.

“Pored stručnosti i znanja o tehnologiji proizvodnje mlečnih proizvoda, glavni vodeći princip na našoj porodičnoj farmi, i po našem mišljenju najvažniji, je da ostanete uporni i dosledni sebi i svojim principima proizvodnje. Trebalo nam je mnogo vremena, finansija i strpljenja da stvorimo uspešnu porodičnu farmu koju danas imamo. Takođe, smatramo da je od velikog značaja saradnja sa drugim subjektima u mlečnom sektoru (profesionalni savetnici, kao i druga porodična gazdinstva) kako bi održali korak sa novim trendovima u tehnologiji i zahtevima tržišta.”

Romina Zadravec

Multifunkcionalne poljoprivredne aktivnosti u vezi sa preradom mleka/Inovacije u vezi sa proizvodima i/ili preradom

Trenutno grade prostoriju za degustaciju sira u okviru svoje porodične farme, a takođe planiraju da se fokusiraju na seoski turizam u bliskoj budućnosti i poboljšanje održivosti njihovih glavnih aktivnosti. Uvek će postojati potreba za poljoprivredom i proizvodnjom hrane, tako da veruju da bi njihove aktivnosti mogle biti održive na duži rok, ali i da bi ih trebalo dalje razvijati u tom pogledu. Oni su član Udruženja malih sirara Zagrebačke županije (Sirek) i Udruženja malih proizvođača sira Republike Hrvatske (SirCro). Glavni cilj obe asocijacije je: promovisanje i razvoj proizvodnje i potrošnje autohtonih i drugih sireva i ostalih mlečnih proizvoda na porodičnim farmama. Do sada nisu osvojili nijednu medalju za inovaciju, ali su osvojili zlatnu medalju za kuvani sir na 12. Međunarodnom festivalu sira Käsiade u Hopfgartenu, Tirol (Austrija).

Opšta razmatranja

Za sprovođenje višenamenskih poljoprivrednih delatnosti dobili su savete u pogledu tehnologije prerade mleka, uzgoja krava, prakse muže i zdravlja životinja koje su pružili univerzitetski profesori sa Poljoprivrednog fakulteta i Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu. Takođe su prošli različite obuke i seminare u vezi sa tehnologijom prerade mleka, uzgojem životinja i ishranom, primenom HACCP-a i obuku o apliciranju za EU fondove. Uprkos tome, glavni izazov je i dalje predstavljala konkurentnost cena vezana za članstvo Hrvatske u EU, a bile su potrebne velike investicije da bi se išlo ukorak sa tražnjom. Za osavremenjivanje mlekare povukli su sredstva iz mere M04, pod mere 4.2. „Podrška za ulaganja u preradu, stavljanje u promet i / ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“, operacije 4.2.1. “Povećanje dodate vrednosti poljoprivrednih proizvoda” Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za period 2014-2020, finansiranog iz Evropskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD). Imaju veliku podršku Savetodavne službe Ministarstva poljoprivrede kroz seminare i obuke o uzgoju i zdravlju krava i proizvodnji sira. Budući da je mlekara „Kusanovec“ odobrena pod posebnim uslovima sa odgovarajućim veterinarskim brojem i sva načela HACCP (propisana Zakonom o hrani, NN 46/07) su im strogo primenjena u proizvodnji sira i mleka, svi zaposleni su prošli osnovne obuke i seminare o implementaciji HACCP-a. U sklopu Udruženja malih sirara Zagrebačke županije (Sirek) i Udruženja malih proizvođača sira Republike Hrvatske (SirCro) takođe su učestvovali na nekoliko međunarodnih stručnih sajmova i stručnih poseta drugim mlekarama gde su imali prilike da unaprede svoje veštine i znanja o tehnologiji sira i poboljšaju njihove procese. Tržišne poteškoće takođe su bile glavni razlog da se započne sa seoskim turizmom na njihovom porodičnom imanju, kao i da se razviju neki novi proizvodi koji bi bili što privlačniji kupcima i kako bi se promovisale vrednosti tradicionalne proizvodnje sira.

Obuka/sposobnosti (veštine, znanje, stavovi) posebno relevantni za proces

Pokazalo se da je stalni rad na sebi, zajedno sa neformalnim obrazovanjem o tehnologiji prerade, zakonima, finansijama i marketingu, nezaobilazni uslov za svakog poljoprivrednika koji želi da postane uspešan. Pored stručnosti i znanja o tehnologiji proizvodnje mleka, treba ostati uporan i dosledan svojim principima proizvodnje. Takođe, neophodna je saradnja sa drugim subjektima u sektoru mlekarstva (profesionalnim savetnicima, kao i ostalim porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima) da bismo bili u toku sa novim trendovima u tehnologiji i ispunili zahteve tržišta. Veliko ograničenje u obrazovanju je obuka vezana za menadžment u turizmu koja bi bila od velikog značaja za uključenje u seoski turizam. S obzirom na probleme sa kojima su se susreli na tržištu zbog visokih državnih nameta i troškova, postoji i potreba za obrazovanjem i obukom vezanim za upravljanje poslovanjem i finansijama sa naglaskom na bankarski sektor i aplikacije za EU sredstva i državnu pomoć́.