Študija primera 05-RS

Goran Đukić

Za prenos dokumenta pritisnite gumb

Uvod

Podeželski podjetnik Goran Đukić je začel svojo podjetniško pot leta 2015 na 7,5 ha posesti, ki se nahaja na planoti Srbskega Banata tik ob Romunski meji, pri tem pa sta mu finančno in moralno pomagali obe njegovi družini. Skupaj z ženo in skoraj 20 zaposlenimi gojita koze za mleko in ovce za meso. Vsakodnevno v lastni mlekarni predelajo 700 l kozjega mleka v izdelke visoke kakovosti; mleko, mehki sir, sir za žar, kefir in jogurt. Za izboljšanje mlečnosti so v letu 2019 najeli dodatnih 50 ha zemlje, kjer proizvajajo krmo za živali in zelišča. Istočasno so začeli prodajati kozji genetski material, kot tudi izdelovati klobase iz kozjega mesa. Nadaljnje, so uvedli tehnologijo za izdelavo tradicionalnega izdelka – kozjega kefirja.

Opis kmetije

Kmetija se nahaja v vzhodnem delu Vojvodine v Srbiji. Posest je velika 7,5 ha, dodatno pa lastnik najema še 50 ha za pridelke, kot so pšenica, sončnina, detelja in zelišča. Imajo 230 koz mlečne pasme, ki se razmnožujejo samo znotraj kmetije – odločili so se, da ne bodo kupovali koz izven kmetije, saj na ta način lahko preprečijo vnos bolezni. Kmetija ima lastno mlekarno, kjer predelajo okoli 700 l kozjega mleka v pasterizirano mleko, mehki sir, sir za žar, kefir in jogurt. Sama kmetija in in mlekarna zaposlujeta okoli 20 redno zaposlenih (vključno z 2 družinskima članoma) in še 10 sezonskih delavcev v času poletja. Svoje izdelke prodajajo tudi na kmetiji, v prihodnosti pa načrtujejo tudi odprtje restavracije in sirarske delavnice. V letu 2019 so začeli proizvajati tradicionalni izdelek – kefir iz kozjega mleka.

“Za uspešno proizvodnjo in predelavo, poleg uspešne proizvodnje mleka in mlečnih izdelkov, moramo stremeti k celovitemu sistemu proizvodnje – ustvarjanje reproduktivnega materiala, potomcev, krme, mesa živali, ki se ne uporabljajo več za molžo – skratka, potrebno je izkoristiti maksimalno, kar nam kmetija ponuja«

Goran Đukić

Večnamenske aktivnosti vezane na predelavo mleka, inovacije vezane na izdelek ali tehnološki postopek

Lastnik se je odločil za proizvodnjo kefirja iz kozjega mleka, saj je tržna raziskava v Srbiji pokazala povpraševanje po kakovostnih tradicionalnih izdelkih iz kozjega mleka. To se je zdela odlična priložnost za razširitev asortimaja izdelkov in dvig prihodkov. V letu 2019 so uvedli tehnološki proces izdelave kefirja, ki pa je istočasno prinesel nekaj izzivov. Poleg kefirja izdelujejo tuid sir za žar ter tradicionalno kislo mleko iz kozjega mleka, ki je značilno za območje Balkana. Proizvodnja pšenice, sončnic, detelje in zelišč je tudi pozitivno vplivalo na prihodke podjetja, Med tem ko poljščine uporabljajo za prehrano koz, pa zelišča prodajajo lokalnemu podjetju, ki proizvaja esencialna olja. Po njihovem mnenju zgolj izdelki iz kozjega mleka ne prinašajo zadovoljivega prihodka, zato poskušajo v čim večji meri zapreti proizvodnji krog na kmetiji.

Splošni razmisleki

Med uvedbo proizvodnje kefirja je bil glavni izziv vezan na higieno in postopke dezinfekcije same predelovalne enote. Sredstva za izvedbo te aktivnosti so prejeli s Pokrajinskega sekretariata za kmetijstvo, in sicer s sofinanciranjem nabave opreme. Vendar se je tu pojavila težava, saj so iste prostore kot za izdelavo kefirja, uporabljali tudi za druge mlečne izdelke, kar se je pokazalo v povečanju mikroorganizmov v mleku, po izdelavi kefirja. Po nasvetu profesorjev Univerze v Novem Sadu, Fakultete za kmetijstvo in nekaterih drugih strokovnjakov, so začeli uporabljati drugačno tehnologijo čiščenja po izdelavi kefirja, hkrati pa so reorganizirali njegovo proizvodnjo tako, da kefir proizvajajo le še enkrat tedensko. Naslednji izziv je predstavljala reja in zdravje živali, kar so poskušalil rešiti s pomočjo nasvetov strokovnjakov. Še vedno jim izziv predstavljajo bolezni, saj je praktično edina rešitev preventiva. Poleg tega so se udeležili mnogo usposabljanj in seminarjev s področja tehnologije sirarstva, reje živali in prehrane, kot tudi uvedbo sistema HACCP. Za dosego strank, se bolj ali manj poslužujejo oglaševanja prek družbenih omrežij. Prodaja se izvaja zgolj prek manjših trgovinic, njihovih lastnih trgovin in odprtih tržnic, velikih trgovskih verig se ne poslužujejo. Njihove prihodnje aktivnosti bodo osredotočene na izvoz izdelkov, zaradi višjih cen, ter razvoj turističnih objektov na kmetiji – kot je restavracija.

Usposabljanje, kompetence (spretnosti, znanje, odnos)

Za vsak poslovni element podjetja so se poslužili usposabljanja, hkrati pa se neprestano učijo, saj morajo ostajati v stiku z novimi trendi in izboljšavami procesov. Nadaljnje, usposabljanje s področja proizvodnje kefirja, čiščenje proizvodnje enote, zdravstveno varstvo živali, so bili ključni za uvedbo inovacij. Lastnik meni, da so kompetence, ključne za uspeh, najprej dobre osebne lastnosti, šele nato spretnosti in znanje, ki se ga nekdo nauči ob delu (kot so proizvodna tehnologija, osnovni principi dobrega upravljanja s kmetijo, in tudi trženje in poslovanje.)