Studije slučaja 05-RS

Goran Đukić

Da pročitate ceo dokument, kliknite

Uvod

Seoski preduzetnik Goran Đukić́, koga moralno i finansijski podržavaju njegove dve porodice, započeo je posao 2015. godine na imanju od 7,5 ha u ravnici srpskog Banata tik uz rumunsku granicu. On i njegova supruga sa skoro 20 zaposlenih uzgajaju koze radi mleka i ovce zbog mesa. Svakog dana oko 700 l kozjeg mleka preradi se u pogonima njihove mlekare u proizvode visokog kvaliteta – mleko, meke sireve, sir za roštilj, kefir i jogurt. Radi podrške proizvodnji mleka, zakupili su dodatnih 50 ha zemlje u 2019. godini i započeli proizvodnju stočne hrane i lekovitog bilja. Otprilike u isto vreme počeli su da prodaju genetski materijal koza, kao i da prave kobasice od kozjeg mesa. Štaviše, primenili su tehnologiju za proizvodnju tradicionalnog proizvoda – kefira od kozjeg mleka.

Opis Farme/Preduzeća

Farma se nalazi u istočnom delu pokrajine Vojvodine u Srbiji. Imanje ima oko 7,5 ha, iako vlasnik iznajmljuje dodatnih 50 ha za ratarsku proizvodnju, uglavnom pšenice, suncokreta, deteline i lekovitog bilja. Poseduju oko 230 muznih koza koje se razmnožavaju na farmi, a odlučili su da ne kupuju nove zbog kontrole bolesti u stadu. Farma ima pogon za preradu mleka, gde se oko 700 l kozjeg mleka prerađuje u pasterizovano mleko, meke sireve, roštilj sir, kefir i jogurt. Na farmi i pogonu za preradu mleka zaposleno je oko 20 stalno zaposlenih radnika (uključujući 2 člana porodice), kao i 10 sezonskih radnika tokom letnjih meseci. Takođe prodaju proizvode na farmi i planiraju da u bliskoj budućnosti otvore restoran i radionicu za proizvodnju sira. U 2019. godini započeli su inovativne aktivnosti u proizvodnji tradicionalnog proizvoda kefira koji se pravi od kozjeg mleka.

“Za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu, pored uspešne proizvodnje mleka i mlečnih proizvoda, potrebno je težiti i za celovitim sistemom proizvodnje: proizvodnjom uzgojnog materijala, potomstva, stočne hrane, mesa životinja koje se više ne koriste za proizvodnju mleka – drugim rečima, izvući maksimum iz takvog rada.”

Goran Đukić

Multifunkcionalne poljoprivredne aktivnosti u vezi sa preradom mleka/Inovacije u vezi sa proizvodima i/ili preradom

Motivacija vlasnika za proizvodnju kefira od kozjeg mleka nastala je nakon praćenja tržišta koje je pokazalo da u Srbiji postoji potražnja za kvalitetnim tradicionalnim proizvodima od kozjeg mleka. Njima se ovo činilo kao izvrsna prilika da prošire asortiman i povećaju prihod. U 2019. godini primenili su tehnološki proces proizvodnje kefira, ali su se suočili i sa nekoliko izazova. Pored proizvodnje kefira, razvili su tehnologiju proizvodnje roštilj sira i proizvodnju tradicionalnog proizvoda sličnog jogurtu koga na Balkanu zovu „kiselo mleko“, oba napravljena od kozjeg mleka. Proizvodnja pšenice, suncokreta, deteline i lekovitog bilja takođe doprinosi prihodu ovog seoskog preduzeća. Usevi se koriste za ishranu koza, dok se lekovito bilje prodaje lokalnoj kompaniji koja ekstrahuje esencijalna ulja. Po njihovom mišljenju proizvodnja isključivo mlečnih proizvoda od kozjeg mleka nije dovoljno finansijski održiva i veruju da je potrebno, koliko je to moguće, upotpuniti krug proizvodnje na farmi.

Opšta razmatranja

Tokom sprovođenja proizvodnje kefira, glavni izazovi bili su povezani sa higijenom i postupcima dezinfekcije prerađivačke jedinice. Finansiranje ove aktivnosti obezbedio je Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu sufinansiranjem nabavke opreme. Međutim, s obzirom da koriste istu jedinicu za proizvodnju drugih proizvoda, a za razliku od drugih proizvoda za proizvodnju kefira koriste se kvasci, oni su iskusili probleme povećanog broja mikroba u proizvodima nakon proizvodnje kefira. Posle savetovanja sa univerzitetskim profesorima sa Univerziteta u Novom Sadu, Poljoprivrednog fakulteta, i drugim stručnjacima, primenili su različite tehnike čišćenja jedinice nakon proizvodnje kefira, kao i organizaciju proizvodnje kefira jednom nedeljno. Ostali izazovi bili su u vezi sa uzgojem životinja i zdravljem životinja, koji su rešeni kroz savetovanje sa stručnjacima. Za sada, lečenje životinja i dalje predstavlja problem, jer se on može rešavati gotovo isključivo prevencijom. Pored toga, prošli su različite obuke i seminare u vezi sa tehnologijom sira, uzgojem i ishranom životinja i primenom HACCP-a. Da bi došli do potrošača, imaju reklamne kampanje, uglavnom povezane sa oglašavanjem putem društvenih mreža. Distribucija se ne vrši kroz velike maloprodajne lance, već́ prodajom na malim porodičnim pijacama, u njihovim sopstvenim prodavnicama i na otvorenim pijacama. Njihove buduće aktivnosti usmerene su na izvoz proizvoda zbog viših cena, kao i na razvoj turističkih objekata na farmi (restoran).

Obuka/sposobnosti (veštine, znanje, stavovi) posebno relevantni za proces

Svaki poslovni segment preduzeća pokriven je obukom, ali je neophodno i biti stalno u kontaktu sa novim trendovima i poboljšavati procese. Pored toga, obuka u proizvodnji kefira, sanitarnim merama za jedinicu za preradu i zdravstvenoj prevenciji životinja, bile su ključne za sprovođenje inovativnih aktivnosti. Što se tiče nečijih kompetencija, vlasnik prvo uzima to da su potrebne dobre lične osobine, a zatim veštine i znanja koja se nauče tokom rada (tj. poznavanje tehnologije prerade mleka, osnovni principi dobrog upravljanja poljoprivrednim gazdinstvom, ali i marketing i poslovanje).