Studije slučaja 02-IT

MARCONI RICCARDO

Da pročitate ceo dokument, kliknite

Uvod

Mlekara, privatna kompanija srednje veličine, smeštena je na školskoj farmi ISIS Ciuffelli (MILK-ed-partner) na imanjima koja iznajmljuje sama škola. Kompanija je oduvek bila povezana sa školom kroz konvencije i sporazume o obuci i podučavanju studenata.
Vlasnik kupuje mleko od lokalnih poljoprivrednika i proizvodi brojne kravlje, ovčje i kozje sireve, kao i rikotu a ima i malu proizvodnju jogurta. Vrhunski proizvod je mocarela.
Trenutno tamo radi 10 ljudi, svi učenici ove škole, poput vlasnika.
Vlasnik bi voleo da razvije sektor mlečnih i napitaka dobijenih od mlečne surutke i biće mu potrebna saradnja kako bi eksperimentisao sa ovim novim proizvodima.

Opis Farme/Preduzeća

Kompanija nije farma, oni samo obavljaju preradu mleka. Zgrade koje kompanija koristi su iznajmljene, ali mašine potrebne za preradu mleka su vlasništvo kompanije i one su nedavno obnovljene. Njihovi glavni proizvodi su: meki i tvrdi sirevi, jogurt, sir rikota i druge tipologije sira. Kompanija dnevno prerađuje oko 2.000 litara mleka. Svoje proizvode prodaju direktnom prodajom u svojoj radnji i preko lokalnih distributera u drugim prodavnicama u centralnoj Italiji. Nedavno su počeli da prodaju putem interneta.
Vlasnik takođe obavlja ogledne aktivnosti kroz obilaske mlekare, kao i degustaciju i promociju svojih proizvoda u kombinaciji sa drugim tipičnim lokalnim proizvodima u radnji.

Steknite dobra osnovna naučna znanja, imajte preduzetnički stav tokom započinjanja novih aktivnosti i ne plašite se da ih sledite. Učite od drugih „kradući od njih pogledom“ i sprovodite inovacije bez straha. “Ako ne inovirate, nećete rasti.”

Riccardo Marconi

Multifunkcionalne poljoprivredne aktivnosti u vezi sa preradom mleka/Inovacije u vezi sa proizvodima i/ili preradom

Od 2010. Godine, kompanija sprovodi višenamenske aktivnosti kao podršku u preradi mleka. Te se aktivnosti sastoje u:
– Organizovanje dana događaja u mlekari kako bi se ljudima pokazalo kako se proizvode sirevi;
– Nedeljne degustacije u kompanijskoj prodavnici tradicionalnih domaćih proizvoda;
– Dani obuke u vezi mlečnih proizvoda za studente
– Dani demonstracija proizvoda za turiste u mlekari.

Odluka o pokretanju multifunkcionalnih aktivnosti doneta je u cilju brige o društvenim odnosima sa zajednicom i motivisana je velikom strašću prema društvenom životu i životnoj sredini.
Osim toga, u 2015. godini kompanija je počela i druge inovativne aktivnosti u vezi sa proizvodnjom novih proizvoda kao što su:
– Kozji sir pod nazivom “GranCapra “;
– Kravlji sir od sirovog mleka;
– Mešana i/ili ovčja rikota sa različitim stepenom kremastoće;
– Proizvodna linija za sve sireve, mocarelu i rikotu bez laktoze.

Opšta razmatranja

Vrlo je važno shvatiti da li preduzete inovacije mogu biti uspešne na tržištu. Pogađanje promena u ukusima potrošača je od ključnog značaja kako bi mogli da odgovorite na njih.
Da bi postigla ovaj cilj, kompaniji su potrebni saveti stručnjaka. S izuzetkom tehničke ekspertize koju vlasnik pruža, kompanija koristi spoljne konsultante za sve ostalo što je potrebno; svaki izbor i/ili inovacija se vrši pod nadzorom ovih konsultanata.
Razvoj inovativnih aktivnosti omogućio im je da slede potrebe novih potrošača i poboljšaju imidž mlekare pokazujući stalnu blizinu potrošačima, ostajući ispred konkurencije. Neprekidno istraživanje, uz unapređenje kvaliteta proizvoda, efikasnije je udovoljilo zahtevima tržišta.
Ukusi potrošača se veoma brzo menjaju; na primer, epidemija Covid-19 izazvala je veliku promenu u potrošnji sira znatno povećavajući potražnju za svežim proizvodima (npr. mocarela, strakino i rikota), ali drastično smanjujući potrošnju tvrdih i polutvrdih proizvoda (npr. pekorino, kaciota, itd.); prema tome, proizvodnja bi trebalo da se preusmeri u tom smislu.
Pored kvaliteta i raznolikosti proizvoda, veoma je važno i da stvorite odnos poverenja sa potrošačima i da budete prisutni na teritoriji. Da bi to postigla, pored direktne prodaje preko kompanijine prodavnice, kompanija je stvorila mrežu nezavisnih veletrgovaca i prodavaca koji posluju u centralnoj Italiji i mrežu malih radnji koje se direktno snabdevaju u regiji Umbrija. Kako bi još bolje stigli do potrošača, od juna 2020. biće u funkciji internetska prodajna platforma za sve lokalne poljoprivredno-prehrambene proizvode koji se trenutno prodaju u kompanijskoj prodavnici. U tu svrhu biće stvoren i lokalni sistem skladištenja i otpreme uz reviziju sistema za pakovanje, naročito za sveže proizvode.

Obuka/sposobnosti (veštine, znanje, stavovi) posebno relevantni za proces

Kako bi realizovali kvalitetan proizvod, osoblje bi trebalo da poseduje visoku tehničku kompetentnost u proizvodnim procesima. To se može postići samo intenzivnom i stalnom obukom i neprestanim informisanjem o inovacijama na tržištu.
Pored toga, osoba sa diplomom iz ekonomije i biznisa i specijalizacijom u marketingu biće potrebna kako bi se obezbedilo efikasnije rasprostiranje proizvoda.