Studije slučaja 06-HR

Igor Tomaić

Da pročitate ceo dokument, kliknite

Uvod

Igor Tomaić je mladi seoski preduzetnik koji vodi porodično preduzeće, Tomaić Commerce Ltd, i porodično gazdinstvo zajedno sa ocem Vladimirom. Njihova porodična firma ima višegodišnje iskustvo u proizvodnji sira u svojoj mlekari “Runolist”, koja se sastoji od dva proizvodna pogona smeštena u Krasnom i Otočcu u Lici, u blizini prelepog nacionalnog parka Plitvička jezera. Njihova glavna delatnost je otkup mleka, prerada mleka, proizvodnja sira i drugih mlečnih proizvoda, ali na porodičnom imanju od 2 ha koje se nalazi u Krasnu oni se brinu i za 7 krava i 4 teleta. Zajedno sa 5 zaposlenih prerađuju oko 1.600 litara mleka nabavljenog od kooperanata iz velebitskog regiona u razne vrste sireva. U svrhu seoskog turizma i promocije tradicionalnog ličkog sira, izgradili su prostoriju za degustaciju sira i edukativnu salu u sklopu mlekare „Runolist”. Pored toga, planiraju da u svoj asortiman uključe autohtoni sir „Lička basa“, te su započeli razvoj novog funkcionalnog proizvoda od sira s pčelinjim polenom.

Opis Farme/Preduzeća

Porodično poljoprivredno gazdinstvo nalazi se u Lici, u blizini Nacionalnog parka Plitvička jezera. Prvi pogon mlekare („Mlekara“ Runolist) otvoren je na njihovoj porodičnoj farmi u Krasnu 2003. godine, dok je drugi (sufinansiran sredstvima Ministarstva poljoprivrede i pretpristupnog fonda SAPARD i Ministarstva regionalnog razvoja) otvoren 2009. godine u Otočcu. Mlekara može da preradi do 5.000 litara mleka dnevno, uveden je HACCP sistem i sprovode se redovne kontrole nadležnih organa. Proizvodnju sira zasnivaju na tradicionalnim receptima i domaćim sirovinama, obezbeđenim u saradnji sa proizvođačima mleka iz regiona Velebita. Trenutno, farma i pogon za preradu mleka zajedno imaju 8 stalno zaposlenih radnika, uključujući 3 člana porodice koji dnevno prerade oko 1.600 litara mleka (oko 93% kravljeg, 2% kozjeg i 5% ovčjeg mleka) u nekoliko vrsta sira uključujući Krasnarski sir, Runolist sir, Škripavac, Velebitski sir, sveži kravlji sir, skutu od kravljeg mleka i skutu od ovčjeg mleka, i Tartufo – Runolist sir sa tartufima. Proizvodi su zasnovani na tradiciji, zdravstvenoj ispravnosti, visokom kvalitetu i izvrsnom ukusu, a od 2000. godine osvojili su mnogo zlatnih i srebrnih medalja na raznim takmičenjima i sajmovima u Hrvatskoj.

“Moja porodica vodi ovu mlekaru od 1992. godine i trebalo nam je puno vremena, finansija i strpljenja da stvorimo ono što imamo danas. Da bi bili uspešni u ovom poslu, potrebno je da uložite mnogo napora u svoje obrazovanje, da budete u toku sa najnovijim trendovima i zahtevima tržišta, kao i inovacijama u proizvodnoj tehnologiji. U ovom poslu ima često uspona i padova, ali morate da budete uporni i da ne odustajete od svojih ciljeva. Na osnovu našeg dugogodišnjeg iskustva i zbog problema na tržištu koji su nastali pristupom Hrvatske EU, preporučio bih svima koji žele da rade ovaj posao da započnu manju proizvodnju i prodaju svoje proizvode direktno kupcima. Pored toga, bilo bi pametno okrenuti se seoskom turizmu i drugim poljoprivrednim aktivnostima kako biste proširili spektar aktivnosti porodičnog imanja i tako osigurali svoje poslovanje. To je i naš budući plan.”

Igor Tomaić

Multifunkcionalne poljoprivredne aktivnosti u vezi sa preradom mleka/Inovacije u vezi sa proizvodima i/ili preradom

Stanje na tržištu u Hrvatskoj motivisalo ih je da se okrenu seoskom turizmu i prodaju svoje mlečne proizvode „Runolist“ direktno kupcima. Ideja je bila da se promovišu vrednosti tradicionalne proizvodnje sira u Lici i da se uspostavi bolja veza između kupca i proizvođača. Da bi svoje proizvode predstavili što je moguće bolje, odlučili su da u okviru Mlekare „Runolist“ izgrade prostoriju za degustaciju sira i edukativni hol za posetioce, gde kupci mogu da vide sve faze proizvodnje sira i probaju sireve zajedno sa visokokvalitetnim vinom. Na taj način kupci dobijaju sve odgovore na licu mesta, dok mlekara „Runolist“ može da prikuplja komentare i predloge na osnovu kojih može dalje da poboljša kvalitet svojih proizvoda. U bliskoj budućnosti planiraju da prošire turističke aktivnosti i smeštajne kapacitete na svom imanju, tako da posetioci mogu da uživaju i u lepotama Like. Oni veruju da bi njihove aktivnosti mogle biti održive na duži rok, ali bi ih u tom pogledu trebalo i dalje razvijati. Planirano je i proširenje asortimana uvođenjem nekoliko novih proizvoda, među kojima zasigurno spada i „Lička basa“, autohtoni proizvod koji se danas proizvodi u malom broju domaćinstava na području Like.

Opšta razmatranja

Za implementaciju procesa inovacija, dobili su savete u pogledu tehnologije prerade mleka i razvoj nove funkcionalne vrste sira od univerzitetskih profesora sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Zagrebu. Otkad je uveden HACCP sistem, svi zaposleni su prošli osnovne obuke i seminare u vezi sa implementacijom HACCP-a, dok su izvršni menadžeri i vlasnici završili i visoko obrazovanje. Kao deo Hrvatskog udruženja malih mlekara učestvovali su i na nekoliko međunarodnih stručnih sajmova i stručnih poseta drugim mlekarama gde su imali prilike da prošire svoje veštine i znanja o tehnologiji sira i poboljšanju procesa njihove proizvodnje. Što se tiče upravljanja poslovanjem i marketinga, pohađali su seminare koje je organizovao Lider Media Ltd. Uprkos treninzima i seminarima, glavni izazov je i dalje bila konkurentnost cena u vezi sa tim to što je Hrvatska postala 28. država članica Evropske unije. Velike investicije bile su potrebne kako bi se održao korak sa evropskim tržištem, dok su se različite vrste neporeskih nameta koje je uvela država takođe povećale. Zbog toga su odlučili da smanje proizvodnju i prodaju svoje proizvode direktno kupcima. To je bio i glavni razlog da se započne sa seoskim turizmom na njihovom porodičnom imanju, kao i da se razviju neki novi proizvodi koji bi bili što privlačniji kupcima i tako promovišu vrednosti ličkog regiona. Zajedno sa Udruženjem pčelara „Maslačak“ Otočac i Poljoprivrednim fakultetom Univerziteta u Zagrebu u fazi su razvoja novog funkcionalnog sira obogaćenog pčelinjim polenom. Prijavili su se za sredstva EU za istraživanje nutritivne vrednosti polena u siru, ali nažalost nisu ih dobili. Povlačenje takvih sredstava ostaje jedan od najvećih problema njihovog svakodnevnog napretka.

Obuka/sposobnosti (veštine, znanje, stavovi) posebno relevantni za proces

Istrajnost i kontinuiran rad na sebi su neizbežan deo svakog poljoprivrednika koji želi da postane uspešan u ovom poslu. Da biste proširili svoje znanje i veštine, trebalo bi da učestvujete u međunarodnim seminarima i obuci, povežete se sa odgovarajućim savetodavnim službama i uključite se u rad udruženja u ovom sektoru kako biste lakše rešili svoje probleme, dobili odgovarajuće savete ili čak ideju za unapređenje svog poslovanja. Stručno savetovanje i obuka u vezi sa razvojem novih proizvoda od sira primenom različitih aditiva, poput pčelinjeg polena, od suštinskog su značaja za primenu potrebnih tehnologija u preduzeću. Velika ograničenja u obrazovanju su obuke vezane za menadžment u turizmu koje bi bile od velikog značaja za bavljenje seoskim turizmom. S obzirom na probleme sa kojima su se susreli na tržištu zbog visokih državnih nameta i troškova, postoji i potreba za edukacijom i obukom u vezi sa upravljanjem poslovanjem i finansijama sa naglaskom na bankarski sektor i apliciranjem za EU sredstva i državnu pomoć́.