O mlijeku

Dobrodošli na MILK-ed obuku. Ovdje ćete pronaći prezentacije obuke. Napominjemo da se materijal može preuzeti i ne zaboravite izvršiti samoprocjenu na kraju modula.

Prezentacija – Uvod

Prezentacija – Svježina mlijeka

Prezentacija – Sastav mlijeka

Prezentacija – Ukupan broj bakterija u mlijeku

Prezentacija – Mlijeko zdravih životinja (somatske stanice)

Prezentacija – Patvorenje vodom (točka smrzavanja)

Prezentacija – Odsustvo antimikrobnih tvari