O mleku

Dobrodošli na MILK-ed obuku. Ovde ćete naći prezentacije. Imajte na umu da možete preuzeti materijal i ne zaboravite da uradite samoocenu na kraju modula.

Prezentacija – Uvod

Prezentacija – Svežina mleka

Prezentacija – Sastav mleka

Prezentacija – Ukupan broj bakterija u mleku

Prezentacija – Mleko zdravih životinja (somatske ćelije)

Prezentacija – Razblažavanje vodom (tačka mržnjenja)

Prezentacija – Odsustvo antimikrobnih supstanci