O mleku

Dobrodošli na usposabljanju MILK-ed. Tu najdete predstavitve. Vsa gradiva lahko naložite na svoj računalnik in na koncu ne pozabite opraviti samoevalvacije

Predstavitev – Uvod

Predstavitev – Svežina mleka

Predstavitev – Kemijska sestava mleka

Predstavitev – Skupno število mikroorganizmov v mleku

Predstavitev – Mleko je od zdravih živali (somatske celice)

Predstavitev – Potvorjenost z vodo (zmrziščna točka)

Predstavitev – Odsotnost protimikrobnih snovi