Proizvodi od sira

Dobrodošli na MILK-ed obuku. Ovde ćete naći prezentacije i video. Imajte na umu da možete preuzeti prezentacije i ne zaboravite da uradite samoocenu na kraju modula.

Prezentacija – Osnovne operacije u proizvodnji sira

Video za obuku

Video za obuku – General

Prezentacija – Proizvodnja tvrdih sireva (Parmigiano reggiano)

Prezentacija – Proizvodnja mekih sireva (Stracchino sir)

Video za obuku

Video za obuku – Stracchino

Prezentacija – Proizvodnja pasta filata sireva (Mozzarella i Scamorza sir)

Video za obuku

Video za obuku – Mozzarella

Video za obuku

Video za obuku – Scamorza

Video za obuku

Video za obuku – Ricotta

Training video

Training video – Trnič