Senzorna analiza

Dobrodošli na MILK-ed obuku. Ovde ćete naći obuku o senzornoj analizi. Imajte na umu da možete preuzeti materijal i ne zaboravite da uradite samoocenu na početku i na kraju modula

Većina potrošača je zainteresovana za kvalitet mlečnih proizvoda koje kupuju, a koji najčešće određuju prvenstveno čulima, odnosno senzornom ocenom. To je nešto čega bi proizvođači mleka trebalo da budu svesni. Stoga je preporučljivo senzorno oceniti svaku seriju mlečnih proizvoda pre nego što stigne na tržište. Takođe je korisno s vremena na vreme proveriti kvalitet mlečnih proizvoda drugih proizvođača. Samo takvo poređenje daje dobru osnovu za objektivnu procenu kvaliteta svojih proizvoda

Senzorna ili čulna evaluacija se sprovodi u različite svrhe. Istaknimo nekoliko najvažnijih:

 • da se procene karakteristike gotovih proizvoda,
 • da se kontroliše kvalitet sirovina,
 • da se osmisle i razviju novi proizvodi,
 • da se prati uticaj sirovina i aditiva na kvalitet proizvoda,
 • da se proveri rok trajanja proizvoda tokom skladištenja,
 • da se procene konkurentski proizvodi.

Prezentacija – Senzorna ocena mlečnih proizvoda

Prezentacija – Konverzija količine dobijenih mlečnih proizvoda

Prezentacija – Rok trajanja i čuvanje mleka i mlečnih proizvoda

Prezentacija – Saveti kako napraviti mlečne proizvode

Opšte informacije o senzornoj oceni

Senzorna ocena je najstariji način provere kvaliteta mlečnih proizvoda i podrazumeva procenu njihovih karakteristika pomoću pet osnovnih čula (vid, miris, ukus, dodir i sluh). Svojstva namirnica koje se opažaju čulima opisuju se odgovarajućim terminima. U senzornoj evaluaciji, fokusiramo se na svako senzorno svojstvo hrane koja se istražuje u sledećem redosledu:

 • vizuelni izgled pomoću čula vida,
 • miris pomoću čula mirisa,
 • konzistentnost pomoću čula dodira,
 • zvuk pomoću čula sluha,
 • ukus pomoću čula ukusa.

Pravilan redosled evaluacije

Prva stvar koju treba uzeti u obzir je izgled mlečnog proizvoda, jer je to prva informacija ili prvi utisak o proizvodu. Ocenjivači posmatraju i opisuju veličinu, oblik, boju, izgled površine itd. koristeći odgovarajuće dogovorene termine specifične za svaku grupu mlečnih proizvoda. Neki primeri za opisivanje uzorka mlečnog proizvoda su:

 • veličina: prevelika, premala, tipična veličina, i dalje ispunjava uslove;
 • oblik: konveksan, naduven, suviše nizak, lepo zaobljen, deformisan;
 • boja: karakteristična boja, promenjena, išarana, mramorna, bez sjaja;
 • izgled površine: glatka, naborana, ispucala, oštećen pokrivač, buđava itd.

Nakon toga sledi ocena mirisa mlečnog proizvoda, koji se formira od isparljivih supstanci koje se nalaze u njemu. Isparljive materije detektuju čulni organi u nosnoj šupljini. Intenzitet mirisa zavisi od temperature uzorka, pošto se na višim temperaturama oslobađa više isparljivih materija. Zbog toga se prilikom pripreme uzorka mora uzeti u obzir temperaturni opseg koji je normalan za potrošnju dotičnog mlečnog proizvoda. Miris se opisuje sledećim terminima: karakterističan, intenzivan, blag, odbojan, slab, cvetan, pljesniv, užegao, nečist, hemijski, zagoreo, kiseo, voćni, kvasac, nalik na med, itd.

Zatim sledi konzistencija mlečnog proizvoda, koja je definisana senzornim ćelijama, koje su najviše skoncentrisane na vrhovima prstiju, ali i na desnima, jeziku i nepcu, što se može proceniti samo degustacijom. Konzistencija mlečnog proizvoda može se opisati sledećim terminima: mekana, tvrda, zrnasta, glatka, lepljiva, brašnasta, pastasta, žilava, mrvljiva, lomljiva, gruba, masna itd.

Zvuk je karakteristika koja se ne procenjuje u većini mlečnih proizvoda. Izuzetak je kvalitet sladoleda i hrskavost raznih dodataka kao što su hruskavi delovi, orasi, ekstrudirani pirinač itd. Ovu karakteristiku opisuju sledeći pojmovi: hrskav, šumeći, pucketav, vruskav, nedovoljno izražen itd.

Degustacija je konačna ocena mlečnog proizvoda, jer moramo sa sigurnošću znati da gledamo mlečni proizvod koji je prikladan za jelo, samo pomoću gore navedenih čula. Ako ste u nedoumici, nemojte probati proizvod, jer to može biti opasno po vaše zdravlje.

Ukus je najvažnija karakteristika svakog mlečnog proizvoda i ima presudan uticaj na senzornu ocenu. Uočavamo intenzitet sledećih osnovnih ukusa: slatko, kiselo, slano i gorko, kao i električni, sapunasti ili metalni ukus. Čulni organi za svaki od osnovnih ukusa nalaze se u celoj usnoj duplji, ali su koncentrisani na određenom delu jezika, kao što je prikazano na sledećoj slici.

Uobičajeni termini koji se koriste za opisivanje ukusa su: slatko, kiselo, voćno, opor, trulo, harmonično, začinjeno, izraženo, kvasac, gorko, rastresit, ljut, zagoreo, itd.

Čulno predstavljanje u senzornoj evaluaciji.

Osobina ČULNI ORGANI
oči nos jezik usta prsti,
usta
uho
izgled X
miris X
ukus X
konzistencija X X X
zvuk X

Osnovni uslovi za zvaničnu senzornu evaluaciju

Senzorna evaluacija mleka i mlečnih proizvoda odnosi se samo na njihove senzorne karakteristike. Objektivno senzorno ocenjivanje, a time i pouzdane procene karakteristika mlečnih proizvoda u pitanju, mogu se postići ako su obezbeđeni sledeći uslovi:

 • soba za senzornu evaluaciju
 • panel za senzornu evaluaciju,
 • minimalne količine uzoraka potrebne za senzornu ocenu,
 • pravilno skladištenje uzoraka,
 • pravilno pripremljeni i obeleženi uzorci mlečnih proizvoda,
 • tačan redosled uzoraka mlečnih proizvoda za senzornu ocenu,
 • evaluacioni listovi.

Evaluacija mleka i mlečnih proizvoda vrši se samo u odgovarajućim prostorijama sa odgovarajućom opremom i odgovarajućim klimatskim uslovima. Odgovarajuće uređena prostorija treba da bude pravilno osvetljena, da ima zidove svetle krem boje, sobnu temperaturu između 18 i 20 °C, relativnu vlažnost od 60 do 70 %, odgovarajuću ventilaciju, da nema stranih ili jakih mirisa i da bude zaštićena od buke.

Panel za evaluaciju će biti sastavljen od stručnjaka ili stručnjaka sa dobrim poznavanjem proizvodnje mleka, koji takođe imaju iskustvo u senzornom ocenjivanju. Ocenjivači moraju biti kvalifikovani da objektivno i pouzdano procenjuju senzorne karakteristike mlečnih proizvoda i da budu u stanju da ih adekvatno i tačno opišu.

Panel za evaluaciju treba da ima najmanje 3 ocenjivača. Jedan od ocenjivača će biti određen za predsednika panela za evaluaciju. Panel za evaluaciju odgovoran je isključivo za profesionalnu procenu senzornog kvaliteta mlečnih proizvoda prema kriterijumima navedenim u listovima za evaluaciju. Ocenjivači će bodovati sa tačnošću od 0,5 poena. Ako se individualna ocena senzornog atributa razlikuje za samo jedan poen, bilo nadole ili naviše, primenjuje se prosečna vrednost koju odredi panel. Ako je razlika između pojedinačnih rezultata veća, oni moraju ponoviti ocenu tog atributa.

Svaki član žirija upisuje svoju ocenu na evaluacioni list i potpisuje ga. Konačne ocene svih članova panela za svaki uzorak se sabiraju i dele sa brojem ocenjivača. Ovim se dobija prosečna i konačna ocena uzoraka mleka i mlečnih proizvoda. Može se oceniti najviše 50 uzoraka dnevno.

Ocenjivači ne smeju pušiti, piti kafu ili jaka alkoholna pića, niti konzumirati hranu oštrog ukusa 1-2 sata pre početka evaluacije. Ne smeju da koriste intenzivne kozmetičke proizvode kao što su pasta za zube, vodica za ispiranje usta, dezodorans, parfem, losion posle brijanja, itd. pre senzorne analize.

Za procenu senzornih karakteristika mleka i mlečnih proizvoda potrebne su sledeće minimalne količine uzoraka ili broj jedinica pakovanja:

 • pasterizovano mleko: 2 pakovanja
 • fermentisano mleko: 2 jedinice pakovanja
 • slatka/kisela pavlaka: 2 pakovanja
 • kajmak: 2 pakovanja
 • sirovi/topljeni puter: 2 jedinice pakovanja
 • sirevi (tvrdi, polutvrdi, meki): 1 ceo sir
 • sveži sirevi: 2 pakovanja

Uslovi skladištenja za uzorke mleka i mlečnih proizvoda koji čekaju na senzornu ocenu su sledeći:

 • pasterizovano i fermentisano mleko, pavlaka, kajmak na temperaturi od 4 do 8 °C;
 • maslac na temperaturi od 4 do 8 °C;
 • sveži sirevi na temperaturi od 4 do 8 °C;
 • ostali sirevi na temperaturi od 4 do 10 °C;
 • ostali mlečni proizvodi na temperaturi naznačenoj na deklaraciji.

Većina mlečnih proizvoda se ocenjuje na temperaturi između 16 i 18 °C; za fermentisano mleko i mlečne napitke preporučuje se niža temperatura od 11 do 13 °C

Uzorci mlečnih proizvoda moraju se pravilno pripremiti i obeležiti tako što se prvo uklone ili prekriju sve etikete, oznake i deklaracije sa originalnog pakovanja iz kojih bi ocenjivači mogli da utvrde poreklo ili naziv proizvođača tog proizvoda. Tek tada se uzorci kodiraju. Šifrarnik je nedostupan ocenjivačima.

Ispravan redosled ocenjivanja znači da se ocenjivačima na ocenu prvo daju uzorci sa manje izraženim i blažim ukusom, pošto bi ocenjivanje začinjenih proizvoda na početku ocenjivanja otežalo, ako ne i onemogućilo, ocenjivanje mlečnih proizvoda sa manje izraženim ukusom. Tokom ocenjivanja, ocenjivači imaju vodu, komadiće jabuke i beli hleb da neutrališu ukus u ustima.

Za senzorno ocenjivanje, ocenjivači imaju iste evaluacione listove koji se koriste u zvaničnim evaluacijama mlečnih proizvoda.

Evaluacioni listovi su sastavni deo senzorne ocene kvaliteta mleka i mlečnih proizvoda. Svaki senzorni atribut mlečnog proizvoda definisan je određenim brojem poena. Tamo gde se uoče pojedinačni nedostaci, bodovi se oduzimaju. Za jedan proizvod može se osvojiti najviše 20 poena.

Senzorni atributi mleka i mlečnih proizvoda određuju se na osnovu osvojenog broja poena. Na osnovu ukupne ocene senzornih karakteristika proizvoda, proizvodi se svrstavaju u sledećeklase kvaliteta:

Klasa kvaliteta Broj poena
Klasa ekstra kvaliteta 20.0 – 19.0 poena
Prva klasa kvaliteta 18.9 – 17.0 poena
Druga klasa kvaliteta 16.9 – 15.0 poena

Međutim, sledeća nagrada se može dodeliti proizvodima sa zvaničnim ocenama:
19,0 do 20,0 poena = zlatna nagrada
18,0 do 18,9 poena = srebrna nagrada
17,0 do 17,9 poena = bronzana nagrada

Za senzorno ocenjivanje možemo da koristimo evaluacione listove koji se koriste i u zvaničnim ocenama mlečnih proizvoda. Slede kriterijumi za ocenjivanje i bodovni listovi koji se takođe koriste u zvaničnim evaluacijama mlečnih proizvoda. Pored toga, prikazani su uzroci najčešćih grešaka za svaku grupu mlečnih proizvoda.

Kriterijumi ocene i tabela za bodovanje PASTERIZOVANOG MLEKA

Osobina Maksimalan broj poena Dobijeni poeni Napomena
izgled 3
boja 2
miris 3
ukus 12
ukupno 20

Greške Razlozi
Povećana kiselosti Ovo je vrlo česta greška, posebno leti. Kada se nivo kiselosti u velikoj meri poveća, dolazi do nepovratnog oštećenja mlečnih proteina, koji se talože tokom termičke obrade. Ovaj defekt je posledica aktivnosti bakterija mlečne kiseline i koliformnih bakterija (Escherichia coli, Enterobacter aerogenes).
Zgrušano Nastaje delovanjem mikroorganizama koji luče proteolitičke enzime koji razgrađuju belančevine mleka. Toplotna obrada taloži oštećene proteine.
Užeglo slano mleko Ovo je rezultat delovanja lipaza ili prisustva mikroorganizama koji luče lipaze.
Rastegljivo ili sluzavo Mleko je viskoznije i ‘povlači konce’. Ovo je uzrokovano bakterijama koje formiraju ovojnice ili kapsule.
Abnormalno obojena Plavkasta boja je posledica delovanja bakterija iz roda Chromobacter; Crvenkasta promena boje je posledica infekcije Serratia marcescens

Kriterijumi ocenjivanja i sistem bodovanja FERMENTISANIH MLEČNIH PROIZVODA: kiselo mleko, jogurt, grčki jogurt, kefir bez aditiva

Osobina Maksimalan broj poena Dobijeni poeni Napomena
izgled 1
boja 1
konzistencija 4
odour 2
ukus 12
ukupno 20

Nedostaci fermentisanog mleka (kiselo mleko, jogurt)

Greške Razlozi
Izdvajanje surutke niska temperatura toplotne obrade mleka
nizak sadržaj suve materije mleka
visoka temperatura fermentacije
tresenje ili grubo pomeranje jogurta tokom fermentacije i skladištenja
kiselost raste suviše sporo loše mleka
prisustvo inhibirajućih supstanci
stare, neaktivne kulture
hlađenje tokom zrenja
retka, tečna konzistencija preniska temperatura toplotne obrade mleka
temperatura fermentacije preniska
neaktivne mikrobiološke kulture
nizak sadržaj suve materije mleka
zrnasti, grudvasti jogurt sporo zakišeljavanje
starter kultura neaktivna
neadekvatno zakiseljavanje, oštar, kiseo, pljesniv, nečist ukus obrada mleka sa velikom početnim brojem mikroorganizama (neadekvatno čišćenje objekata za mužu, mleko ohlađeno suviše sporo, predugo skladišteno i/ili na previsokim temperaturama)
dodatak stare i/ili neaktivne mikrobiološke kulture
rasprostranjenost tehnološki štetnih mikroorganizama
slab, prazan ukus nekarakteristična mikrobiološka kultura
niska temperatura fermentacije
brašnast, peskast ukus dodato previše mleka u prahu
dodato mleko u prahu se nije potpuno rastvorilo
veoma visoka kiselost predugo vreme fermentacije
visoka temperatura skladištenja
naknadno kiseljenje
previše nežan, nedovoljno kiseo ukus prevremeni prekid fermentacije
neodgovarajuća mikrobiološka kultura koja stvara kiselinu
nagoveštaj ukusa kvasca kontaminacija kvascem iz vazduha i/ili sa površina radne opreme zbog neadekvatnog čišćenja i dezinfekcije opreme
korišćenje kontaminiranih mikrobioloških kultura
Prekratak rok trajanja mikrobiološka kontaminacija iz vazduha i/ili sa površine radne opreme
kontaminirana mikrobiološka kultura
hladni lanac prekinut tokom skladištenja
temperatura skladištenja je previsoka
mikrobiološki kontaminirana ambalaža
loše zatvoreno pakovanje

GRČKI JOGURT

Greške Razlozi
Izdvajanje surutke niska temperatura toplotne obrade mleka
nedovoljno ceđenje
naknadno zakiseljavanje tokom skladištenja
Povećanje kiselosti je previše sporo defekt mleka ili prisustvo stranih inhibitornih materija,
neaktivne kulture, hlađenje tokom fermentacije, prekratko vreme za stvaranje kiselin
Retka, tečna konzistencija preniska temperatura toplotne obrade mleka
temperatura inkubacije je preniska
nizak sadržaj mlečne masti, neaktivne kulture
kratak rok trajanja kontaminacija kroz pribor, opremu, pribor, vazduh
zaražene kulture
prekid skladištenje hladnog lanca, skladištenje na previsokoj temperaturi, mikrobiološki kontaminirano pakovanje
pakovanje nije dobro zatvoreno
neadekvatno zakiseljavanje, oštar, kiseo, plesniv, nečist ukus prerada mleka sa velikim početnim brojem mikroorganizama (neadekvatno čišćenje objekata za mužu, mleko ohlađeno suviše sporo, predugo skladištenje i skladištenje na previsokim temperaturama)
stare, neaktivne kulture
veoma visoka kiselost predugo vreme fermentacije
temperatura skladištenja previsoka,
zakiseljavanje nakon toga
ukus kvasca infekcija kvascem zbog neadekvatnog čišćenja i dezinfekcije opreme
upotreba kontaminiranih kultura,
sekundarna kontaminacija iz vazduha

KEFIR

Greške Razlozi
prekomerna fermentacija dodato previše zrna kefira
dominantnost kvasca u zrnu kefira
kefir je prekiseo previše streptokoka u zrnu kefira
fermentacija treba da se odvija na nižim temperaturama
nekarakterističan ukus, sirćetast, truo, itd. kontaminacija neželjenim mikroorganizmima, plesnima i koliformima
važno održavanje higijene i ispiranje kefirnih zrna

Kriterijumi ocene i tabela bodovanja za SLATKU PAVLAKU

Osobina Maksimalan broj poena Dobijeni poeni Napomena
izgled 2
konzistencija 3
boja 1
odour 2
ukus 12
ukupno 20

SLATKA PAVLAKA

Greške Razlozi
nehomogeni izgled previsok sadržaj masti
predugo skladištenje
plesni na površini proizvoda loše zatvorena, kontaminirana ili oštećena ambalaža
plesniv i nedefinisan miris i ukus neadekvatna toplotna obrada pavlake
naknadna mikrobiološka kontaminacija pavlake
previsoka temperatura skladištenja pavlake
plesniv miris i ukus stočne hrane stočna hrana neodgovarajućeg mirisa
kontaminirana stočna hrana
pokvarena silaža

Kriterijumi ocene i tabela bodovanja za KISELA PAVLAKA

Osobina Maksimalan broj poena Dobijeni poeni Napomena
izgled 2
konzistencija 4
boja 1
odour 3
ukus 10
ukupno 20

KISELA PAVLAKA

Greške Razlozi
nehomogeni izgled masnoća se izdvojila na površini
predugo skladištenje
Prekiseo ukus nepravilna fermentacija pavlake usled prekomernog dodavanja mikrobiološke kulture
previsoka temperatura i/ili predugo trajanje fermentacije
previše nežan, prazan, nedovoljno aromatičan miris i ukus usporena aktivnosti mikroorganizama
neodgovarajuća mikrobiološka kultura koja stvara kiselinu ili aromu
niska temperatura fermentacije
fermentacija se završava prebrzo i ne postiže se potreban nivo kiselosti pavlake
plesniv miris i ukus stočne hrane stočna hrana neodgovarajućeg mirisa
kontaminirana stočna hrana
pokvarena silaža
buđ na površini proizvoda loše zatvorena, kontaminirana i/ili oštećena ambalaža
plesnivog i nedefinisanog mirisa i ukusa neadekvatna toplotna obrada pavlake
naknadna mikrobiološka kontaminacija kisele pavlake
temperatura skladištenja kisele pavlake previsoka

Kriterijumi ocene i tabela bodovanja za KAYMAK

Osobina Maksimalan broj poena Dobijeni poeni Napomena
izgled 2
konzistencija 3
boja 2
odour 3
ukus 10
ukupno 20

KAJMAK

Greške Razlozi
nehomogeni izgled Predugo ceđenje
nedovoljno mešani proizvod
prekiseo ukus intenzivna fermentacija mlečne kiseline
nedovoljno oceđen proizvod
plesniv miris i ukus stočne hrane mleko za kajmak nije pravilno termički obrađeno,
termička obrada obavljena na niskoj temperaturi
plesni na površini proizvoda loše zatvorena, kontaminirana i/ili oštećena ambalaža
plesnivog i nedefinisanog mirisa i ukusa naknadna mikrobiološka kontaminacija
temperatura skladištenja je previsoka
gorak ukus razgradnja proteina usled naknadne kontaminacije proizvoda proteolitičkim mikroorganizmima
temperatura skladištenja je previsoka

Kriterijumi ocene i tabela bodovanja za MASLAC

Osobina Maksimalan broj poena Dobijeni poeni Napomena
izgled 1
konzistencija 2
boja 1
production 4
odour 2
ukus 10
ukupno 20

SIROVI PUTER

Greške Razlozi
Plesni na maslacu kontaminacija iz okoline
neadekvatno zatvorena ambalaža
Plesniv ukus mikrobiološka infekcija sa Lactococcus lactis spp. lactis biovar maltigene
kontaminacija mleka ili pavlake bakteriofagima
ukus stočne hrane neadekvatna ili loša stočna hrana
ukus kvasca Kontaminacija mleka ili pavlake kvascem
Tvrdi i hrskavi maslac nepravilna priprema pavlake za bućkanje, uticaj ishrane na sastav mlečne masti i konzistenciju maslaca (u zavisnosti od doba godine)

Kriterijumi ocene i tabela bodovanja za MASLO

Osobina Maksimalan broj poena Dobijeni poeni Napomena
izgled 2
konzistencija 4
boja 2
odour 2
ukus 10
ukupno 20

MASLO

Greške Razlozi
sedimenti Otopljeni maslac nije dobro proceđen
rupe u cediljki/odvodnoj krpi su prevelike
sloj tečnosti na dnu posude nedovoljno isparena voda
zagoreli ukus Previsoka temperatura

Kriterijumi ocene i tabela bodovanja za TVRDI SIR, POLU-TVRDI SIR, I MEKANI SIR

Osobina Maksimalan broj poena Dobijeni poeni Napomena
izgled 2
konzistencija 2
poprečni presek /
rupe u siru
3
boja 1
odour 2
ukus 10
ukupno 20

Procena karakteristika sireva prema sledećim kriterijumima i redosledu:

 • spoljašnji izgled sira: izgled mora biti tipičan za vrstu sira koji se ocenjuje, sir mora biti tačnih dimenzija, kora mora biti tipična za vrstu sira koji se ocenjuje;
 • boja sira: mora biti ujednačena i karakteristična za vrstu sira koja se ocenjuje;
 • konzistencija: mora odgovarati vrsti sira koji se ocenjuje; može se opisati kao laka za mazanje, kohezivna, kompaktna, elastična;
 • poprečni presek: posmatra se da li su rupice sira pravilno raspoređene, odgovarajuće veličine i oblika za vrstu sira;
 • miris sira: miris je karakterističan i čist, bez stranih mirisa;
 • ukus: mora biti karakterističan za vrstu sira, bez stranog ukusa i odgovarajuće slan.

Defekti u obliku sira: prenisko, previsoko, naduvano, nepravilnog oblika, konkavno, konveksno, koso.

Defekti kore ili površine sira: debela, tanka, hrapava, ispucala, abnormalna, suva, vlažna, masna, uljana, naborana, išarana, plesniva, previše crvenog namaza, premalo crvenog namaza, premalo plemenite plesni, oštećeni premaz, kalup ispod premaza ili folije, crveni namaz ispod premaza ili folije.

Defekti boje sira: bezbojan, dvobojan, išaran, pegav, mramoran, bled, bez sjaja.

Nedostaci konzistencije sira: tvrd, čvrst, grudvast, krupnozrnast, mrvljiv, peskav, kredast, troškast, kredast, lomljiv, žilav, lepljiv, elastičan, gladak, mekan, pastozan, maziv, vodoodbojan, sunđerast, slojevit, neujednačen, nedovoljno čvrst itd.

Nedostaci poprečnog preseka sira: nema rupica, malo rupica, mnogo rupica, male rupica, masivne rupice, velike rupe, pocepane rupe, atipične rupe, izobličene rupe, previše fine rupe, neravnomerno raspoređene rupe, pukotine u poprečnom preseku, kalup na ivicama, strani kalup, strane čestice itd.

Defekti mirisa: nečisti, strani, netipični, labavi, sapunasti, truli, amonijačni,

Nedostaci ukusa: oporo, slatko, kiselo, gorko, adstringentno, metalno, hemijsko, sumporno, užeglo, rastresito, prazno, zagorelo, pljesnivo, kvasac itd.

Greške Razlozi
Rano nadimanje sira Kontaminacija koliformnim bakterijama ili kvascima
Kasno nadimanje sira Kontaminacija bakterijama buterne kiseline, uglavnom Clostridium butiricum, Clostridium tirobutiricum
Spoljašnji nedostaci
buđav sir plesni rodova Penicillium i Aspergillus
tamni (crni) užegli sir Monillia nigra i Cladosporium herbarum plesni
kvasac Torulopsis spp.
beli užegli sir ili suva trulež Oospora plesni
brašnasta kora sira Penicillium brevicaule plesni
smeđe mrlje i tačke na kori Penicillium casei plesni
žuta kora Aspergillus casei plesni
Nedostaci sirnog testa
kredasto, mrvljivo mleko previše kiselo za sir
lepljivo, zbijeno Brzi pad temperature mleka u kotlu
napuklo Testo od sira je previše kiselo, procenat kalcijuma u mleku premali za sir, infekcija bakterijama buterne kiseline (kasno nadimanje)
grudvasto Neadekvatan mikrobiološki kvalitet mleka, neadekvatna higijena pri radu i naknadna kontaminacija mleka koliformnim bakterijama
Nedostaci mirisa i ukusa
kiseo Prekomerna kiselost sirnog testa zbog neadekvatnog upravljanja procesom tretmana koaguluma
preslan ukus Prekomerno soljenje
gorak Prekomerna degradacija proteina do aminokiselina, kao rezultat prevelikog dodavanja sirila ili prisustva proteolitičkih enzima

Kriterijumi ocene i tabela bodovanja za SVEŽI SIR (MLADI SIR) I SIRNI NAMAZI

Osobina Maksimalan broj poena Dobijeni poeni Napomena
izgled 1
konzistencija 4
boja 2
odour 3
ukus 10
ukupno 20

MLADI SIR

Greške Razlozi
odvajanje surutke u ambalaži Nedovoljno oceđeni sir pre pakovanja u ambalažu
plesan na površini mikrobiološka kontaminacija iz vazduha ili površina radne opreme
loše zatvorena, kontaminirana i/ili oštećena ambalaža
Prekiseli sir preduga fermentacija mlečne kiseline
fermentacija se odvija na previsokoj temperaturi
predoziranje mikrobiološke kulture
nearomatizovana i nedovoljno kiseo gruš loš kvalitet mleka, sumnja na prisustvo inhibitornih materija
neodgovarajući izbor mikrobiološke kulture
nedovoljna količina mikrobiološke kulture
preniska temperatura i/ili prekratko trajanje fermentacije
mrvljiv gruš preintenzivna fermentacija (previsoka temperatura ili predugo trajanje)
dodato previše sirila
Zagrevanje koaguluma na previsokoj temperature
previše oceđen ili predugo presovanje gruša
gorak gruš neadekvatno sirilo
dodato previše sirila
mikrobiološka kontaminacija proteolitičkim mikroorganizmima
nepravilno skladištenje na previsokoj temperaturi
ukus sirćetne kiseline (sirće) mikrobiološka infekcija kvascima i bakterijama sirćetne kiseline

MOCARELA

Greške Razlozi
sluzava površina nepravilno pripremljen slani rastvor (preniska koncentracija soli)
čvrsta i kompaktna struktura sirnog testa zakiseljavanje koaguluma
preniska temperatura zrna sira pre parenja i razvlačenja sirnog testa
preniska temperatura vode u kojoj se gruš pari
prekiselo sirno testo Previše kiseline prilikom podsiravanja
Razbijena tekstura u parčiće mikrobiološka kontaminacija sirovog mleka mikroorganizmima koji stvaraju gas
naknadna kontaminacija proizvoda kvascima ili koliformima

SVEŽI i BELI SIR U SLANOM RASTVORU

Greške Razlozi
sluzava površina neosušena površina
čuvanje sira u zatvorenoj posudi
loš poprečni presek neravnomerno raspoređena mlečna mast ili aditivi
sir nije dovoljno čvrst premalo rastvorljivog kalcijuma u mleku
prevelika zrna sira
neadekvatna prerada zrna sira
nedovoljno pritiskanje sira pod sopstvenom težinom
Gruba i mrvičasta tekstura sira prekomerna temperatura koagulacije i/ili prerade zrna sira
koagulacija i/ili obrada zrna sira tokom predugog perioda
zrna sira su premala
predugo i/ili suviše intenzivno ceđenje grude
prekomerno dodavanje soli
preniska kiselost suviše kratak period sazrevanja pre koagulacije
temperatura zrenja mleka preniska pre zgrušavanja
nedovoljno dodavanje mikrobiološke kulture
neaktivna mikrobiološka kultura
previsoka kiselost predugačak period sazrevanja mleka pre zgrušavanja
previsoka temperatura sazrevanja mleka pre koagulacije
previše dodate mikrobiološke kulture
previsoka temperatura ceđenja sira
sir sa sitnim grudvicama ili iscepani sir kontaminacija koliformnim mikroorganizmima
nečistog ukusa i plesnivog mirisa štale skladištenje sirovog mleka u neodgovarajućim uslovima
rasprostranjenost tehnološki štetnih mikroorganizama

Mleko i mlečni proizvodi su podložni uticaju mnogih štetnih faktora, posebno spontanom mikrobiološkom delovanju. Ovakvo delovanje dovodi do preranog kvarenja ove grupe namirnica, ponekad i do ugrožavanja zdravlja potrošača.

Najefikasniji način za sprečavanje kontaminacije mikroorganizmima je praktikovanje dobre higijene tokom rada, koja uključuje našu ličnu higijenu, čistoću pribora koji koristimo i čistoću radnih prostorija u kojima proizvodimo ili skladištimo mlečne proizvode.

Preporučljivo je nositi zaštitne rukavice za jednokratnu upotrebu u završnim fazama proizvodnje mlečnih proizvoda (okretanje sireva, sečenje i pakovanje sireva, pakovanje maslaca, sečenje gruša, punjenje u jedinice za pakovanje, itd.) i obavezno ih koristiti u slučaju osip, posekotine ili opekotine na rukama.

Prilikom ručnog punjenja i pakovanja mlečnih proizvoda preporučljivo je, pored rukavica za jednokratnu upotrebu, nositi i zaštitne maske za nos i usta, posebno u slučaju prehlade.

Takođe je preporučljivo da:
Upoznate se sa svojstvima mleka i mlečnih proizvoda koje izaberete;
Pažljivo pročitate uputstva za pravljenje mlečnog proizvoda koji ste izabrali;
Pripremite neophodan radni pribor;
Počnete da pravite mlečni proizvod prateći korake u uputstvima;
Koristite termometar i sat.

Mleko i većina mlečnih proizvoda su mikrobiološki osetljive namirnice, pa nepravilnosti u transportu i skladištenju, a naročito odstupanja od preporučene temperature, mogu uticati na njihov integritet i senzorne karakteristike. Ovo je nešto čega treba biti posebno svestan tokom letnjih meseci. Prilikom kupovine mleka i mlečnih proizvoda koristite kese za hlađenje. Kupljene mlečne proizvode odmah prebaciti u frižider gde se mogu čuvati na temperaturi između 4 i 6°C. Pod ovim uslovima, proizvodi će trajati do datuma odštampanog na pakovanju, pod uslovom, naravno, da su zatvoreni u originalnom pakovanju. Nakon otvaranja, mikroorganizmi iz vazduha dospevaju u mleko i mlečne proizvode, zbog čega pri otvaranju brže propadaju. Neke korisne preporuke:

 1. Napravite nedeljni/mesečni plan potrošnje za određeni mlečni proizvod u vašem domaćinstvu.
 2. Odaberite odgovarajuću veličinu pakovanja mlečnih proizvoda da biste ih brzo koristili nakon otvaranja.
 3. Ne kupujte mlečne proizvode na sniženju samo zato što su jeftiniji.
 4. Proverite datum isteka i potražite pakovanja mlečnih proizvoda koja će isteći kasnije, jer ćete i vi sigurno potrošiti proizvod u međuvremenu.
 5. Redovno proveravajte zalihe mlečnih proizvoda u frižideru i koristite FI-FO princip (prvi unet – prvi iskorišćen), što znači da prvo koristite proizvode kojima rok trajanja prvi ističe.
 6. Koristite prozirnu skupljajuću foliju da zaštitite sireve i maslac.
 7. Ako ne koristite sav mlečni proizvod, možete ga presuti u manju činiju koja je pouzdano čista i može se dobro zatvoriti.
 8. Čuvajte kratkotrajno sterilisano mleko, sa oznakom TRAJNO MLEKO, na sobnoj temperaturi, do momenta otvaranja, a nakon otvaranja u frižideru.
 9. Redovno čistite frižider i uklanjajte sve naslage leda, što se inače vrši automatski kod novijih aparata.

Za konverziju količine mlečnih proizvoda dobijenih od mleka koriste se sledeći koeficijenti:

1 litar mleka = 1,03 kg mleka;

1 kg maslaca = 22,50 litara mleka;

1 kg pavlake = 8 do 10 litara mleka (prema računici: 26,30 kg mleka k % mlečne masti u pavlaci)/100;

1 kg sira = 10 kg kravljeg mleka;

1 kg ovčijeg sira = 6 kg ovčijeg mleka;

1 kg kozjeg sira = 12 kg kozjeg mleka;

1 kg sira u krišci = 8 kg mleka;

1 kg ostalih mlečnih proizvoda (jogurt, kiselo mleko) = 1 kg mleka;